imprezy cykliczne:
Rajd Pożegnanie lata • Łobeski Maraton Kajakowy

AKTUALNOŚCI: rajdy, turnieje, wypady za miasto

ZARZĄD STOWARZYSZENIA


Zarząd Ogniska zbiera się w każdą pierwszą środę miesiąca w siedzibie stowarzyszenia przy ul Browarnej 20 w Łobzie (na tyłach zakładu fotograficznego).

Władze Ogniska. Kadencja 2016-2020


Zarząd Ogniska:

 • prezes - Adam Kogut, tel. 607881467
 • wiceprezes- Oliwer Cybulski, tel. 604 939 218
 • skarbnik - Elżbieta Szczęsny, tel. 786 929 464
 • sekretarz - Wiktor Mazan, tel. 502 493 907
 • członek - Elżbieta Jankowska-Kogut
 • członek - Ewa Cybulska
 • członek - Andrzej Kmiecik
 • członek - Marek Woniak
 • członek - Marian Szyjka
 • członek - Janusz Gosławski


Komisja Rewizyjna:

 • przewodniczący - Jerzy Rakocy
 • Czesław Lasota
 • Grzegorz Ignatowicz

 

Poprzednia kadencja.

Dziękujemy Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za społeczną pracę na rzecz Ogniska Towarzystwa Krewnienia Kultury Fizycznej „Błyskawica” w Łobzie. Kadencja władz 2012-2016 dobiegła końca i sobotę 20.02.2016 zarząd otrzymał absolutorium i zakończył urzędowanie.

W roku 2015 Zarząd pracował w składzie:

 • prezes – Jerzy Rakoczy
 • zastępca prezesa – Marian Szyjka
 • skarbnik – Elżbieta Szczęsny
 • sekretarz – Adam Kogut
 • członek – Dariusz Braun
 • członek – Roman Wawrzyniak, od lutego 2015r. Marek Woniak
 • członek – Edward Łukaszewicz, od grudnia 2015r. Andrzej Kmiecik
 • członek – Elżbieta Jankowska-Kogut
 • członek – Rafał Peter
 • członek – Katarzyna Rzepkowksa
 • członek – Oliwer Cybulski
 • członek – Ewa Cybulska

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • przewodniczący – Zbigniew  Martyniak
 • wiceprzewodniczący – Zbigniew Pudełko
 • sekretarz – Mirosław Winiarski.

-->