imprezy cykliczne:
Rajd Pożegnanie lata • Łobeski Maraton Kajakowy

AKTUALNOŚCI: rajdy, turnieje, wypady za miasto

HISTORIA "BŁYSKAWICY"


50 LAT DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ 1957-2007

start 1957
Idea powstania Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF) narodziła się w lutym 1957 roku. Obradująca 3 maja 1957 r. Krajowa Konfederacja Założycieli podjęła uchwałę o powołaniu stowarzyszenia: uchwalono statut, zatwierdzono godło, barwy oraz nakreślono struktury organizacyjne. Głównym celem działania było upowszechnienie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej prowadzącej do podnoszenia sprawności psychofizycznej ludzi. Towarzystwo w pierwszych latach swego istnienia szczególnie mocno akcentowało rozwój sportu w zakładach pracy. Organizowano zakładowe spartakiady, festyny, wycieczki na grzyby, wędkowanie, rajdy i zloty turystyczne. Początki były trudne, jednak grono entuzjastów wykorzystując zapał młodzieży i doświadczenie dorosłych trafiło w sedno społecznego zapotrzebowania. Program był prosty: sport – rozrywka – turystyka.

TKKF W ŁOBZIE.
1957
Pierwsze Ognisko TKKF na terenie powiatu łobeskiego powstało przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Założycielami byli pracownicy administracji: Kazimierz Majcher, Jerzy Komorowski, Ryszard Krusiński.
8.04.1958
startW Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie zarejestrowano Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Błyskawica w Łobzie. Pierwszym prezesem został wybrany Stanisław Przeradzki.
Także w ramach zwiększającej się aktywności związków zawodowych na terenie powiatu ożywają następne jednostki Towarzystwa – Ognisko TKKF Żagiel przy Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Łobzie (od 1959 roku), Ognisko TKKF Zdrowie przy Szpitalu Powiatowym w Resku (od 1965 roku), Ognisko TKKF Iskra przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łobzie (od 1966 roku).
1960
Nowy Zarząd Ogniska Błyskawica tworzą: prezes – Adam Ilewicz oraz Gotnerd Olchowik, Andrzej Pyka, Franciszek Jakubowski, Zbigniew Czuhaj. Ognisko rozwijało swoją statutową działalność wśród młodzieży, skupionej przy Młodzieżowym Klubie Rozrywkowym Pigmej. Inicjatorem, współzałożycielem i kierownikiem Klubu był animator ruchu artystycznego Leon Zdanowicz Młodzieżowego Klubu Rozrywkowego „Pigmej” Bardzo aktywna miejscowa młodzież w swoim twórczym centrum kultury – Klubie Pigmej, stworzyła różne sekcje o profilu sportowo-rekreacyjnym: * sekcję brydża sportowego (odpowiedzialni Leon Zdanowicz i Andrzej Pyka) z zespołem reprezentacyjnym klubu pod nazwą Stonoga. Mimo nie najlepszych warunków do prowadzenia poważnych turniejów, łobescy brydżyści podjęli rozgrywki z najlepszymi ekipami w ramach ligi wojewódzkiej. Za stoliki do gier par brydżowych służyły dwa blaty stołu ping-pongowego przykryte zielonym suknem, a karty turniejowe wypożyczano z Okręgowego Związku Brydżowego w Szczecinie, - sekcję szachową (odpowiedzialny Zbigniew Czuhaj), - sekcję tenisa stołowego (odpowiedzialny Gotnerd Olchowik).
W Pigmeju bardzo popularne stały się wieczorki taneczne przy adapterze lub akompaniamencie akordeonowym w wykonaniu Kostka Rozumczyka. Kurs tańca towarzyskiego prowadził instruktor specjalnie przyjeżdżający z Białogardu. W sali klubowej organizowano wystawy widokówek z Polski i świata, zbiory filatelistyczne, spotkania z artystami operetki szczecińskiej, literatami z Warszawy, plastykami i ludźmi kultury.
Członkowie Ogniska Błyskawica uczestniczyli w corocznych Zlotach Wojewódzkich TKKF, m.in. w Międzyzdrojach, Reczu, Nowogardzie, Stargardzie Szczecińskim nad jeziorem Miedwie.
1965
Prezes – Adam Ilewicz. Skład Zarządu uzupełniono nowymi członkami: Ryszardem Olchowikiem i Lucjanem Solą.
1967
startOkoło roku 1967 Ognisko Błyskawica utraciło dotychczasowy lokal w Klubie Pigmej (tu powstała stacja diagnostyki pojazdów Polmozbyt) i całą bazę organizacyjno-sportową przeniesiono do Powiatowego Domu Kultury (w budynku kina ”Rega”).
Członkowie TKKF wychodzili naprzeciw społeczeństwu miasta i okolic z wieloma pomysłami. W tym okresie pracę skierowano na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Szczególnie w okresie urlopów i wakacji rozgrywano turnieje piłki nożnej dla młodzieży (prowadzący Mikołaj Kondratowicz), zawody spiningowe (prowadzący Roman Biernacki), turnieje siatkówki (prowadzący Andrzej Dryk). Dużą frekwencją wśród najmłodszych cieszyły się wyścigi rowerkowe na stadionie oraz konkursy plastyczne kredą na asfalcie (prowadzący Adam Ilewicz i Leon Zdanowicz).
Jedną z form działalności Ogniska była wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego: namioty 2, 3 i 10-osobowe, materace, 2 pontony, piłki, rakietki do badmintona (odpowiedzialny Sylwester Szulc).
1972
Zarząd Ogniska Błyskawica pracuje pod kierunkiem nowego prezesa – Jana Giermakowskiego. Sekretarzem urzędującym zostaje Marian Szyjka. Pomieszczenie biurowe urządzono łącznie z siedzibą Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo Turystycznego (PTTK) przy placu 3 Marca.
1973
Wojewódzki Zlot Ognisk TKKF w Łobzie. Udział wzięło 5100 uczestników 35 Ognisk z terenu całego województwa.
1975
Zarząd Ogniska Błyskawica: prezes – Ryszard Korzeniewski, sekretarz urzędujący – Lidia Kozioryńska, członkowie – Zbigniew Pudełko, Jerzy Rakocy.
Patronat nad łobeskim TKKF objęła młodzieżowa organizacja Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Nową siedzibą Towarzystwa był budynek Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy ulicy Konopnickiej 41.
1982
Zarząd Ogniska Błyskawica: prezes – Zbigniew Pudełko, wiceprezes – Zygmunt Ratajek, sekretarz – Lidia Kozioryńska, członkowie – Waldemar Dajnowski, Jerzy Rakocy.
startOgnisko bardzo dynamicznie zajmuje się organizowaniem imprez pomiędzy łobeskimi zakładami pracy. Mnożą się spartakiady, festyny, turnieje, ligi. Pojawiły się w programie coraz popularniejsze imprezy sportowo-rekreacyjne fachowo przygotowane i przeprowadzone: Łobeska Liga Piłki Nożnej, Łobeska Liga Piłki Siatkowej, Rekreacyjny Turniej Najlepszych, Międzyzakładowy Turniej Najlepszych Trops, Zimowe Igrzyska Przedsiębiorstw Gospodarki Żywieniowej, Wojewódzkie Igrzyska Zakładów Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa, Biegi o Błękitną Wstęgę Rzeki Regi, Wojewódzka Inauguracja Dni Olimpijczyka, Międzyzakładowa Liga Par Brydżowych, Rajdy Piesze Spotkanie z jesienią.
Ognisko Błyskawica organizuje imprezy z okazji dnia dziecka, wyzwolenia Łobza, 1-go maja. Podczas ferii zimowych TKKF zajmował się zagospodarowywaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży - kuligi, imprezy rekreacyjne na lodzie, zawody narciarskie.
Ognisko wypożyczało sprzęt sportowy: łyżwy, śpiwory, namioty, materace.
1985
W 1985 Ognisko Błyskawica zostało wyróżnione zbiorową odznaką honorową TKKF.
1989-90
Przemiany polityczno-gospodarcze w kraju spowodowały zaprzestanie działalności organizacyjnej TKKF na następne 10 lat.
2000
W wyniku porozumienia Burmistrza Łobza Haliny Szymańskiej i Prezesa Zachodniopomorskiego Związku TKKF Tomasza Wołoszczuka nastąpiło wznowienie działalności Ogniska Błyskawica. Przyjęto nowy statut, dokonano rejestracji w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Wybrano Zarząd w składzie: prezes – Zbigniew Pudełko, wiceprezes – Tadeusz Szuba, sekretarz – Zdzisław Urbański, skarbnik – Elżbieta Wiśniewska, członkowie – Jerzy Rakocy, Zdzisław Bogdanowicz, Kazimierz Mikul.
2004
Zarząd Ogniska Błyskawica: prezes – Jerzy Rakocy, wiceprezes – Zbigniew Pudełko, sekretarz – Adam Kogut, skarbnik – Elżbieta Wiśniewska do 2005 r. (od 2005 r. Józefa Spałka), członek – Marek Woniak do 2006 r.
2007
Obchody 50-lecia Ogniska Błyskawica. Zarząd stowarzyszenie pracuje w składzie: prezes – Jerzy Rakocy, zastępca Prezesa – Zbigniew Pudełko, sekretarz – Adam Kogut, skarbnik – Józefa Spałka
Działalność Ogniska podzielona jest na następujące sekcje: gry zespołowe (piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka), sekcja turystyczna (rajdy rowerowe i piesze), biegi, sekcja wędkarska, sekcja brydża sportowego, sekcja szachów. Dotychczasowa działalność TKKF Łobez zaowocowała wypracowaniem kilka cyklicznych imprez, które weszły do łobeskiego kalendarza rekreacyjno-sportowego.

Opracował Adam Kogut, 2007. Na podstawie informacji: Adama Ilewicza, Ryszarda Olchowika, Jerzego Rakocego i Zbigniewa Pudełko. Materiał przygotowany z okazji obchodów50-lecia „Błyskawicy”.

-->