imprezy cykliczne:
Rajd Pożegnanie lata • Łobeski Maraton Kajakowy

AKTUALNOŚCI: rajdy, turnieje, wypady za miasto

O NAS

Cele statutowe naszego stowarzyszenia

Działalność Ogniska TKKF "Błyskawica" w Łobzie skupia się na upowszechnianiu różnych form sportu, krzewieniu zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, dorosłych. Nasze imprezy, przeważnie o charakterze rekreacyjnym, skierowane są do przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, a w szczególności do dzieci i młodzieży.
Wypracowaliśmy wiele cyklicznych imprez, które weszły do lokalnego kalendarza rekreacyjno-sportowego. Nasza działalność dzieli się na kilka sekcji i klubów, w szczególności: gry zespołowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka), biegi, kolarstwo, rajdy turystyki rowerowej i pieszej, wędkarstwo, nordic walking. Współpracuje z nami wielu znanych na niwie lokalnej działaczy sportowych, popularyzatorów sportu, rekreacji i turystyki. Współdziałamy z Urzędem Miejskim w Łobzie, Starostwem Powiatowym w Łobzie, Gminnym Zrzeszeniem LZS, Łobeskim Klubem Biegacza "Trucht", Łobeskim Domem Kultury, Kołem Karaś PZW a także łobeskimi szkołami oraz innymi klubami i organizacjami sportowymi, a także sołectwami.

Cele statutowe naszego stowarzyszenia:
- prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, a w szczególności w dziedzinie rekreacji ruchowej i promocji zdrowia
- rozwój kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie

-->